Polityka prywatności

stosowana przez Cosmetic Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

  

 1. Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością szanuje prywatność
  i dokłada najwyższych starań w zakresie jej ochrony. W celu sprawowania należytego nadzoru nad przekazanymi nam danymi, każda kierowana do nas korespondencja (w tym korespondencja na służbowe adresy e-mail w domenie @mrwhitening.com), dane ujawnione w trakcie korzystania ze strony www.mrwhitening.com, dane otrzymane w celu realizacji przez nas usług (w tym wykonania umowy sprzedaży), a także wszystkie inne dane wykorzystywane dla prawnie usprawiedliwionych celów spółki Cosmetic Solutions podlegają postanowieniom niniejszej polityki prywatności.
 2. Na podstawie art. 13 ust. 1–2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Twardej 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000791440, NIP 5252792888. 
 3. Podejmowanie działań opisanych w punkcie pierwszym niniejszej polityki prywatności, tj. korzystanie ze strony internetowej www.mrwhitening.com, wysyłanie korespondencji na służbowe adresy e-mail w domenie @mrwhitening.com, zawieranie umów z Cosmetic Solutions spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, ze szczególnym uwzględnieniem umowy sprzedaży oznacza zgodę na postanowienia niniejszej polityki prywatności.
 4. Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z obowiązującym prawem Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest zobowiązana do wyznaczenia Inspektora Danych Osobowych. Wszyscy nasi pracownicy przykładają szczególną wagę do Państwa prywatności oraz bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania oraz wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym praw. Prosimy o kontakt na adres mailowy support@mrwhitening.com, pod numerem telefonu +48 501-633-572 lub pisemnie na adres siedziby: ul. Twarda 18 Warszawa. 
 5. Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Zgodnie z obowiązującym prawem nie udostępniamy żadnych danych osobowych żadnym nieuprawnionym podmiotom.
 6. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Cosmetic Solutions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, iż współpracuje wyłącznie z podmiotami dającymi rękojmie właściwej ochrony danych osobowych.
 7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do rejestracji, złożenia zamówienia, otrzymania oferty handlowej, otrzymania korespondencji i informacji marketingowych i wykonania umowy. 
 8. Wszystkie zebrane dane są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji zawartej umowy, w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo, a także nie dłużej niż jest to wymagane dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Cosmetic Solutions spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, bądź podmiotów trzecich w tym w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. Dane zebrane w celach, na które osoba, której dane dotyczą wyraziła dobrowolną zgodę są przetwarzane i przechowywane do momentu wycofania tej zgody. 
 9. Osoba, której dane dotyczą i wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w jednej lub większej ilości celów może te zgodę cofnąć w dowolnym momencie.
 10. Ze względu na umiejscowienie naszego serwera w Stanach Zjednoczonych uprzejmie informujemy, iż Państwa dane będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nasz dostawca usług sieciowym jest zaufanym partnerem, który daje rękojmie solidnej pracy w standardach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa. 
 11. Na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) uprzejmie informujemy, iż w dowolnym momencie przysługują Państwu:
 1. Prawo dostępu do swoich danych, a także otrzymania ich kopii
 2. Prawo do poprawienia swoich danych
 3. Prawo do przeniesienia danych
 4. Prawo do usunięcia danych
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

12. W celach nieustannej poprawy jakości świadczonych przez nas usług korzystamy z usług zewnętrznych umożliwiających analizę gromadzonych danych. W chwili obecnej wykorzystujemy oprogramowanie uznanych, bezpiecznych producentów- Google Analitycs i Facebook Pixel. Serwery dostawców usług analitycznych mogą znajdować się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym- w Stanach Zjednoczonych. Podmioty z którym współpracujemy w zakresie analizy danych działają zgodnie z obowiązującym prawem.

13. Podczas korzystania z naszej strony internetowej www.mrwhitening.com mogą być gromadzone Państwa dane takie jak informacje z dzienników serwerów, pliki cookies oraz adres IP.

14. Pliki cookies stanowią dane informatyczne przechowywane na naszym serwerze.

15. Gromadzone przez Cosmetic Solutions spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pliki cookies mogą zostać użyte w celu tworzenia anonimowych statystyk strony internetowej www.mrwhitening.com, a także w celu udogodnienia użytkownikowi korzystania z tego serwisu. 

16. W każdym momencie mają Państwo możliwość dostosowania ustawień plików cookies, w szczególności zgody na ich gromadzenie, w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie w części bądź całości akceptowania plików cookies naszej strony internetowej może zaburzyć korzystanie z serwisu. 

17. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym będą podlegać profilowaniu.
Profilowanie wykonywane jest na podstawie uzasadnionego interesu Wykonawcy i w oparciu o posiadane dane, tj. dane osobowe podane przez Użytkownika dla zawarcia umowy sprzedaży, rejestracji konta w mrwhitening.com, rejestracji w sklepie, czy przystąpienia do newslettera, a także informacje pozyskane za pomocą plików cookies.
Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Użytkownik otrzymuje.
Celem profilowania jest wyłącznie dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych w oparciu o faktyczne lub przewidywane potrzeby i preferencje. Dzięki temu Wykonawca reklamuje tylko te produkty, które prawdopodobniej bardziej spodobają się Użytkownikowi.
Użytkownik może w dowolnym momencie, bezpłatnie, ze skutkiem na przyszłość wyrazić sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych do ww. celów marketingowych, wysyłając wiadomość na adres: support@mrwhitening.com.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium